Privaatsus

Lend Muusik Artistide Agentuuri varasem nimi oli Lend Music Ltd. Sellest ka siiani jäänud domeeni nimi inglise keelne www.lendmusic.ee. Pakume eesti muusika artistide kaasamist oma üritusele või siis aitme korraldada tähtpäevi või pidusid koos kõige selleks vajalikuga.

Teie privaatsed isikuandmed

Kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:.

  • Teie nõusolek. Andmete kogumise ja töötlemise puhul lähtume seadusest. Andmete kasutamise aluseks on teie nõusolek.
  • Eesmärk. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
  • Kasutus. Salvestame ainult olulised andmed ja need on piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse või arhiveeritakse.

Isikuandmete töötlemine

Töötleme isikuaandmeid nii, et see tagab nende turvalisuse, kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Selle tagamiseks kasutame spetsiaalseid tehnilisi programme ja vahendeid.

Isikuandmete tüübid

  • Teie nõusolekul meile avaldatud Isikuandmed.
  • Meiega suhtlemise tulemusel tekkinud isikuandmed nt e-kirjavahetus vms.
  • Teie poolt avalikes kanalites kasutatud isikuandmed nt sotsiaalmeedia.
  • Teie võrguseadme IP aadress.

Turvalisus

Lähtume seadustest ja reeglitest, kuidas tagada isikuandmete turvalisus, kasutades selleks vastavaid ajakohaseid programme ja tehnilisi seadmeid.

Intsidentide puhul, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed. Registreerime kõik intsidendid ning teavitame sellest Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse või avalikult.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, teatades sellest meie e-posti aadressil.

Sessioonisalvestis ehk “küpsis” inglise keeles Cookie

Meie veebileht kasutab sessioonisalvestisi, mis annavad ülevaate veebilehel viibimise aja, kasutuse, funktsionaalsuse ja ip aadressi riigist. Teil on võimalus külastada meie lehte nii tingimustega nõustudes kui ka nendest keeldudes.

Kontakt

LendMuusik OÜ

Köömne 33, Tallinn 10617

Mob +372 50 10 820
info@lendmusic.ee
www.lendmusic.ee
Registrikood: 10168077
KMKR: EE100183911 

Scroll to Top